Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). W tym celu Konsument może, ale nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Formularz zwrotu towaru dostępny jest do pobrania TUTAJ.

Adres e-mail na który należy przesłać uzupełniony formularz: bok@zoocentrum24.pl

lub adres pocztowy:

Zoocentrum
ul. Droga Męczenników Majdanka 74L
20-325 Lublin