Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Przebieg i Regulamin Akcji Charytatywnej

Przebieg 

1. Wejdź na stronę https://www.zoocentrum24.pl/ 
2. Wybierz produkty, które chcesz przeznaczyć na pomoc zwierzętom i dodaj je do koszyka 
3. W koszyku wybierz metodę dostawy "Pomoc zwierzętom z Ukrainy" i opłać zamówienie. 
4. Opłacone zamówienie zostanie przekazane do realizacji, a następnie przekazane w całości Fundacji On The Wild Side i dostarczone potrzebującym zwierzętom. 

Regulamin Akcji Charytatywnej 

§ 1 Organizator

1. Organizatorem akcji jest firma „Zoo Centrum Dariusz Szewczyk” z główną siedzibą wykonywanej działalności w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 74L NIP:7131302946 (w regulaminie określany jako Organizator)

2. Partenerem Akcji charytatywnej prowadzonej w sklepie internetowym https://www.zoocentrum24.pl/ jest: FUNDACJA ON THE WILD SIDE - ANIMALS RESCUE FOUNDATION 05-520 Konstancin-Jeziorna, Bielawska 14A, KRS:0000911636, REGON:389484634

§ 2 Cel akcji

Celem akcji jest wsparcie rzeczowe zwierząt poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Przystąpienie do akcji następuje wraz z przekazaniem dowolnych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora w sposób określony w dalszej części (§4) i oznacza akceptację warunków Regulaminu.

2. Czas trwania akcji określono w § 5

§ 4 Zasady przeprowadzenia Akcji

1. W akcji może wziąć udział każdy klient sklepu ZooCentrum dokonując zakupów w witrynie internetowej sklepu.

2. Osoby wspierające w trakcie realizacji zamówienia w sklepie wybierają metodę dostawy „Pomoc zwierzętom z Ukrainy” przekazując zamówione i opłacone towary na rzecz Akcji

3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Akcji wszystkich produktów zakupionych i opłaconych przez osoby wspierające

4. Partner Akcji zobowiązany jest do rozdysponowania otrzymanych towarów, zgodnie ze statutowymi celami działalności, na rzecz zwierząt poszkodowanych w wyniku działań wojennych trwających na terenie Ukrainy

5. W przypadku wystąpienia braków magazynowych utrudniających realizację zamówienia, Organizator zobowiązuje się do przekazania towarów odpowiadających wartości zamówienia bądź wyższej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Partnerowi darowizny

z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, wynikających z przeszkody trwałej lub leżącej po stronie Partnera. Wówczas Organizator zobowiązuje się do dokonania darowizny na rzecz innego podmiotu, którego cele statutowe działalności zbliżone są do celu określonego w §2

§5 Czas trwania akcji

1. Możliwość przystąpienia do Akcji i zakup towarów przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 16.05.2022 i trwa do dnia 6.06.2022 z możliwością przedłużenia.

2. Akcja charytatywna prowadzona przez sklep ZooCentrum może zostać skrócona lub odwołana w wyniku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

3. O przedłużeniu lub zakończenia akcji Organizator niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej i profilu na serwisie Facebook.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej ZooCentrum24.pl przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.

2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane

i oceniane są na podstawie postanowień Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wyłącznie wtedy gdy nie wpłynie to negatywnie na warunki Akcji w stosunku do Partnera i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Kontakt z Organizatorem dostępny jest pod następującym adresem e-mail: info@zoocentrum24.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 556 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-20
szybka dostawa produkt bez wad
2023-11-15
TERIER zadowolony.
pixel